Pravidla šifrovací hry Tajemství Rudolfa II.

 

Kdy, kde a jak dlouho

Šifrovací hra proběhne v noci z 30.září 2011 na 1. října 2011. Začátek akce je ve 18h na zatím tajném místě v Plzni. Konec akce uprostřed noci, nejpozději ve 2h.  

 

Kdo, kolik, za kolik, do kdy a jak se může hlásit

Hlásit se mohou lidé starší 18ti let, do hry vstupují na vlastní nebezpečí.

Hra je otevřená i lidem s tělesným postižením.

Do hry se hlásí jednotlivci nebo týmy po 3-4 hráčích. Přihlášení jednotlivci budou organizátory seskupeni do týmů po 3-4 hráčích. Hráči, kteří se hlásí v týmu, si určí týmovou přezdívku a svého zástupce, kterého napíší do přihlášky na první místo. Organizátoři budou komunikovat před hrou s tímto zástupcem. Pokud zástupce nebude moci po nějakou dobu před hrou zastupovat tým, zvolí si náhradníka, kterého ohlásí organizátorům na e-mail felix@felix-os.cz

Pokud se hráči hlásí jednotlivě, je možné do poznámky v přihlášce uvést preferenci spoluhráčů v týmu,  kterým se budou organizátoři snažit vyhovět. Vyplnění přihlášky na stránkách www.rudolf2.webnode.cz   se bere jako závazné přihlášení do hry. Po přihlášení se Vám na obrazovce objeví zpráva: "Děkujeme za přihlášení. Brzy očekávejte další informace." Pokud se tato zpráva neobjeví, prosím, kontaktujte organizátory. 

Hry se může zúčastnit max. 100 lidí. Podle pořadí přihlášení se stanete hráčem či náhradníkem.

Přihlašovat se je možné do neděle 25.září 2011 do  24:00 (do půlnoci:).

V případě, že se do středy 28. září 2011 odhlásíte, bude vaše místo nabídnuto náhradníkům.

Informace o zaplacení účastnického poplatku dostanete v informačním e-mailu po přihlášení. Účastnický poplatek za hráče je 120Kč při platbě předem na účet nebo 150Kč na místě. V ceně jsou zahrnuty herní pomůcky a materiály, poplatky související se hrou (např. nájem prostor)  + speciální bonus.  

Při hře je dovoleno se pohybovat pěšky a pomocí invalidního vozíku, popř. pomocí prostředků zveřejněných během hry.

 

Stanoviště a zprávy

Trasa hry je tvořena určitým počtem stanovišť, na kterých jsou ukryty zprávy.

Zprávy obsahují šifry, texty a jiné informace.

K rozluštění některých zpráv může být důležitá znalost informací získaných během hry z jiných zpráv, textů, ostatních předmětů či od osob spojených se hrou.

Na papíru s šifrou mohou být také doplňující informace, nápovědy do další hry, části jiných šifer, organizační pokyny a podobně. Tyto informace jsou od šifry vždy zřetelně odděleny.  Cílem hry je dostat se do cílového stanoviště do určeného časového limitu a splnit tajný úkol.

Zprávy jsou umístěny na stanovištích tak, aby je neviděl a nezničil nikdo, kdo se hry neúčastní. Pokud však nebudete moci na daném místě zprávu najít do 15 minut, jste buď na špatném místě nebo zprávu někdo zcizil. Zprávy budou většinou uložené v obalech odolávající vlhkosti nebo vám budou předány osobně od některého z organizátorů.

 

V šifrách je použita anglická abeceda A-Z (bez písmenka CH), není-li uvedeno jinak.

 

Zpráva je na stanovišti ve více kopiích, každý tým může odnést jednu kopii zprávy s sebou. Zprávy se nesmí ničit ani pozměňovat, je také zakázáno měnit polohu zpráv na stanovišti nebo si další kopie zpráv půjčovat a vracet. V případě, že je na stanovišti již poslední zpráva, musí si její znění tým opsat a zprávu tam nechat. V případě, že má tým podezření na poškození stanoviště, kontaktuje organizátory.

 

Časové limity

Týmy musí během hry plnit určité časové limity dané na začátku či v průběhu hry organizátory v nezašifrované podobě. Splnění časových limitů je splněno pouze, dorazí-li do daného místa v daném čase celý tým.

 

Co se smí a nesmí

 

Během hry je zakázáno záměrně upozorňovat na polohu stanoviště osoby neúčastnící se hry.

 

K získání zpráv nebude nutné vstupovat do budov a na pozemky, které nejsou běžně masově přístupné veřejnosti, s výjimkou budov a pozemků zřetelně označených logem hry.

 

Během hry je zakázáno získávat informace pomocí Internetu a telefonu (vyjma výše uvedených případů).

 

Tým se může během hry rozdělit, pohybovat se však nemůže ve skupinkách menších než 2 osoby.

 

Pokud se některý hráč rozhodne během hry odstoupit, musí tuto skutečnost oznámit organizátorům. I oslabený tým má šanci hru úspěšně dokončit!

 

 

Úplná a platná pravidla dostanou hráči na začátku hry!